detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Smer

Nie, nebavili sme sa o politickej strane, ale o životnom smerovaní, o smerovaní cirkvi aj v našej dobe, ale zvlášť o tom, ako to vyzeralo v stredoveku, v časoch Dr. Luthera. Nie všetci vedeli, že cesta cirkvi a spôsoby nie sú správne a že idú zlým smerom a že vlastne nevedia, kde je sever. Kto im to ukáže? Vo fyzike platia zákony a zmagnetizovaná šípka vždy ukáže sever. V prírode sú tiež možnosti, ako sa zorientovať, nejaký ten biologický kompas. Sever v duchovnom svete ukazuje Biblia, ktorú treba poznať. Pán Boh nám dal svoje slovo, aby sme vedeli, kde je sever a ktorým smerom ísť životom, aby sme došli k cieľu, k nebeskej sláve. A sú ľudia, ktorým Pán Boh dáva milosť o tom všetkom povedať ostatným a naviesť ich na správnu cestu podľa Biblie, jedným z nich bol Dr. Martin Luther, ktorého túžba po pravdivej ceste správnym smerom bola počiatkom zrodu Reformácie. Sme radi, že sme jemnúčko tieto veľké veci a tému mohli priblížiť aj deťom, hoci to vôbec nie je jednoduché. Ale, minimálne budú vedieť ako zistiť, kde je sever a budú vedieť, kde je pravda, a teda v Písme a v Ježišovi, vlastne 
ON SÁM je PRAVDA!