detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Tajomné písmo

Milé deti, viete, čo to znamená, keď sa povie, že "vám to niekto zráta" ? Nuž, aj Pán Boh nám to môže zrátať a voľakedy dávno to zrátal babylonskému kráľovi.

Hostina v babylonskom kráľovskom paláci prebiehala v dobrej nálade všetkých tých, ktorí popíjali víno aj z posvätných nádob ukradnutých z jeruzalemského chrámu. Ale zrazu niektorým zamrzol úsmev na perách, keď sa s kráľom začali diať čudné veci. Na stene sa objavil tajomný nápis, v neznámom písme, ktorému nerozumeli ani najlepší mudrci a veštcovia na dvore. Kráľ sa bál a bol i nahnevaný. Ale ktosi si spomenul na múdreho židovského muža menom Daniel. A Daniel to vedel, tajomný nápis ľahko prečítal a vysvetlil. Mené, mené, tekel, ufarsín. Aké zvláštne, ale aj ťažké slovo, ktoré bolo rozsudkom nad kráľom Bélšaccarom. Jeho dni boli zrátané a blížil sa koniec jeho kráľovstva. Boh ho nenašiel dostatočným na to, aby ďalej vládol. Kráľa čoskoro zavraždili a krajinu zaujali Médi, pod vedením Kýrosa.

Nuž, pre niekoho trochu smutné, ale posledná nedeľa cirkevného roka prináša aj takéto posolstvo. Pán Boh od nás chce, aby sme Ho velebili, ctili, milovali, nie tak, ako On nás, to nedokážeme, ale, čo najviac a aby sme neslúžili nemým modlám, ako im slúžili babylončania a aby sme úctivo brali za sväté to, čo sväté naozaj je z Božej vôle. Podľa toho aj nás Pán Boh raz zráta, zváži a uvidí sa...čo s našim kráľovstvom, čo s našim životom.

Veríme, že ešte máme dosť času na to, aby sme v láske ku Kristovi a v úprimnej viere v Neho pokročili vpred, bližšie k Nemu. Lebo, kto takto ráta s Pánom, ten to bude mať zrátané celkom ináč, ako kráľ Bélšaccar.

Na maličkú pripomienku tejto témy z Biblie (Daniel 5) a týchto vážnych tém sme sa zahrali s tajným písmom pomocou zábavnej chémie a kde tu z ničoho nič na bielom papieri...zjavil sa nad sviečkou nápis...mene...ale pravdaže aj iné, každý besiedkár ako sa cítil odvážny a šikovný niečo napísať týmto tajomným spôsobom. Také hebrejské nápisy vyzerajú silne super. Skúste to aj vy...:)