detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Vianoce 2018

Štedrovečerný program detí z besiedky je tradičnou súčasťou slávenia Vianoc a súčasťou bohoslužieb s najväčšou účasťou poslucháčov. Tento rok sme pripravili program, ktorý sa volá Vianočný stromček. Veľmi originálne k Vianociam, však? Lenže náš stromček bol trochu iný, básničkový a napokon spojený aj s krásnou rekvizitou, kde deti ukladali obrázky toho, o čom recitovali. A o čo teda išlo? Stromček tvorilo šesť úrovní všetkých motívov Vianoc, ktoré sú súčasťou nášho života. Od upratovania, cez filmy, rozprávky, jedlo...až po tú najvyššiu, ktorou je...HVIEZDA, JEŽIŠ. Mnohí sa k tejto najvyššej úrovni vo svojich osobných Vianociach nedopracujú a ich stromček Vianoc je taký...no...neúplný, vlastne až smutno-smiešny. Tiež si však treba všimnúť, že tie spodné úrovne sú oveľa väčšie a výraznejšie ako tie vyššie. Aj to niečo značí. Mnohé zbytočné či nepodstatné veci zaplnia najviac času a priestoru nášho vianočného života. Takto to chodí. My sme v našich básničkách chceli ľudí aj trošku rozosmiať, ale hlavne našim spôsobom upovedomiť, že... nie všetko býva s našimi Vianocami s "kostolným poriadkom".
Deti boli výborné, chodili poctivo na nácvik a napokon aj svoj veľký večer zvládli bez zaváhania. Vďaka Pánu Bohu, že nám dal k tomu všetkému silu.
 
Deťom sa blýskajú oči,
keď v krabociach darčeky...
svietia pod stromčekom
a zasa tie malé preteky
kto prvý na hlávku si novú čapicu navlečie.
Stvoriteľ smeje sa, Jemu čas na neby netečie...
Že nás má dosť ale rád,
z lásky dal ten vzácny Dar.
 
Foto zo štedrovečerných služieb Božích na www.ecavbadin.sk
 
Pásmo slova štedrovečerného programu detí Vianočný stromček.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Stará ruská povesť rozpráva o Belfane, ktorá umývala okná na dome práve vtedy, keď okolo prechádzali mudrci cestou do Betlehema. Povedali jej o Jezuliatku, ukázali svoje dary preňho. Vyzvali ju, aby sa k nim pridala. Sľúbila, že to urobí a vezme dieťatku pod hlavičku vankúšik a teplú košieľku, ešte však musí dokončiť domáce práce - utrieť prach, umyť dlážku a vyleštiť nábytok. Keď to všetko urobila, vzala dary a pustila sa za mudrcmi. No nedohonila ich a Jezuliatko nenašla. Podľa tejto legendy ich stále hľadá, aspoň tak hovorí popevok od neznámeho autora:

Blúdi svetom v čase vianočnom
tá žena, pre ktorú bol dom všetkým.
Oneskorene dary nesie,
na vráta domov márne klope:
"Ľudkovia," plače, "prestaňte sa pachtiť,
keď znejú zvony, nechajte Lásku vstúpiť!"

p. Ján Juráš

Pásmo slova štedrovečerného programu detí Vianočný stromček.pdf