detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Vianoce 2019

Ľudia sa pripravujú na Vianoce s veľkým usilím. Upratovanie, nákupy, pečenie, varenie...čo ja viem, čo všetko ešte. V rodine cirkevného zboru je súčasťou prípravy na Vianoce veľké úsilie spojené s prípravou štedrovečerných služieb Božích. Deti sa učia básničky, pesničky, potom ich spoločne skúšajú na nácvikoch. Konfirmandi chystajú scénku a hľadajú svoj správny prístup k téme. Popritom musia stihnúť vyzdobiť kostolný stromček. Spevokolisti sa schádzajú k nacvičovaniu pesničiek, ktorými chcú potešiť, ale hlavne osláviť narodeného Pána. A aby toho nebolo málo, padne vhod, ak stihneme stretnutie s medovníkmi, teda medovníkový večer, kde si deti niečo chutné upečú. Poviete si, je toho celkom dosť. Nuž, ak si ešte pridáme prípravu zvukovej techniky a nákup spojený s balením balíčkov pre všetkých, čo sú v programe, tak toho naozaj nie je málo. Ale zvládli sme, chvala Bohu! Ako každý rok. Deti mali milý program, konfirmandi scénku, ktorú napísala a zrežírovala jedna z nich, Janka Melichová, spevokolisti s huslistkami  nacvičili naozaj pekné piesne, úplne nové vianočné a vlastne, všetko bolo vďaka Bohu milé, radostné a požehnané. Verím, že to išlo zo srdiečok, na oslavu Pána. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pridali. To úsilie stálo za to, myslím si, aj pre pekné Vianoce v spoločenstve. 
 

Zdobenie stromčeka...

<< 1 | 2 | 3

Štedrovečerný program