detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

VIANOČNÁ PESNIČKA

 

Vianočná pesnička

zvestuje Ježiška

Líčka mi nafukuje je

Nech to každý počuje

 

Z Betléma zďaleka

Sťa rieka priteká

Dušu mi občerstvuje je

Pekelník sa čuduje

 

Dieťatko sväté nám

Záchranou Boží plán

Hriešnici sa radujú jú

Nebeskú pravdu čujú 

 

Text a hudba: R. Dovala

 

...

VIANOČNÁ PESNIČKA

Cvičíme novú pieseň na štedrovečerný program...
 

...

...