detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Vianočná skladačka

Po kliknutí na obrázok stiahnete súbor - prezentáciu - Vianočná skladačka, ktorá hovorí o podstate Vianoc.
Táto prezentácia bola súčasťou štedrovečerného programu detičiek z detskej besiedky.
 
Dieťa si našlo pod stromčekom skladačku - puzzle Poskladaj si Vianoce. A tak za pomoci kamarátov sa pokúsilo túto skladačku poskladať. Nech sa snažili ako chceli, obrázok, ktorý vytvorili, im vôbec nedával zmysel. Vyhodili lásku i Ježiša, ale nepomohlo.
Až kde sa vzal - tu sa vzal, priletel anjel, ktorý im zvestoval pravú podstatu Vianoc a dal im návod-šablónu. Spoločne si prečítali veršíky - zvesť narodenia Ježiša Krista. No a potom už bolo veľmi jednoduché pre nich skladačku poskladať. Mala totiž tvar hviezdy, ktorá sa zjavila nad Betlehemom a odrazu všetko krásne do seba zapadalo - podľa Božieho návodu ... a hoci všetko zo skladačky k Vianociam patrí, netreba zabúdať na ich pravú podstatu - narodenie Spasiteľa.
 
Počas programu naše deti zaspievali niekoľko vianočných pesničiek a tiež zahrali na husličkách - Krásna pieseň i klavírne skladby - Búvaj dieťa, Tichá noc a iné...