detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Zrkadlo duše alebo o poslednom súde

 
O poslednom súde...keď bude treba rozhodnúť! Aj my musíme rozhodovať, posudzovať, vybrať či rozlíšiť dobré a zlé. Príde deň, keď aj o nás Pán Boh vysloví svoj výrok, akýsi rozsudok. Veríme, že ako ľudia, ktorí sa spoliehajú na Pána Ježiša, Jeho kríž, lásku i obetu, budeme tí, ktorým večné kráľovstvo neujde! Ďakujeme a ideme sa snažiť žiť krásny život s Pánom už teraz! V zrkadielku vidíme svoj obraz, nie celkom lichotivý, ale všetko to mení kríž Pána Ježiša. A hoci kríž je bolesť, tento obraz kríža nám ukazuje našu tvár úplne ináč.