detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

ESŠ Prešov

Lutheriáda s Podľa Božej mapy, v Prešove, znovu po dvoch rokoch. Sme radi, že sme dostali pozvanie poslúžiť pesničkami a byť súčasťou programu Lutheriády ESŠ a že, tak veríme, aj vďaka našim piesňam a koncertíku mali všetci prítomní bez ohľadu na vek krajší deň. Náš osvedčený repertoár, ale aj s novou piesňou Horiaci krík, sme ponúkli v plnej zodpovednosti za to, že cez naše posolstvo chce hovoriť Boh a že naozaj máme pomáhať ľuďom aj poznávať Krista, Jeho slová, ktoré sú súčasťou našich piesní, biblické pírbehy, ale aj povzbudzovať k radosti dietok Božích, teda dobrých dietok Božích. A komu by nestačili piesne, tak naše megabubliny, už určite vyčaria úsmev na tvári každého, a ak nie úsmev, tak aspoň otvorí ústa s údivom nad farbami a množstvom či veľkosťou bubliniek. Ďakujeme Pánu Bohu za vzácne chvíle s bratmi a sestrami v Prešove. 

Koncert PBM

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Bubliny...