detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Liptovský Peter

Počas detského biblického tábora v Liptovskom Petri deti spolu objavovali Božie pravdy, spoznávali životy objaviteľov a vedcov, ktorých životi boli späté s vierou a Pánom Bohom. Na záver týždňa pozvali i nás, aby sme prišli poslúžiť. Pripravili sme pre deti pár experimentov, cez ktoré mohli objavovať zaujímavý svet chémie, ale i Božiu dokonalosť vo všetkom vôkol nás. 
Tajná správa o  najúžasnejšej veci na svete - o Božej láske sa objavila  po nastriekaní bieleho papiera roztokom zásady (pH indikátor).
Hriešnosť človeka a očistenie od hriechu skrz Ježiša Krista sme si vysvetlili pomocou experimentu "dôkaz škrobu".
Na stanovištiach sa deti naučili:
  •  že jednofarebná fixka sa vôbec neskladá z jednej farby a napríklad taká čierna obsahuje farbu fialovú, modrú i oranžovú. Pomocou "chromatografie fixiek" si vyrobili aj krásne farebné chemické odznačiky.
  • ako napísať "tajné správy", ktoré vie prečítať len chemik.
  • a ako si pripraviť parádny "žabí sliz".
Bublinkové predstavenie našej Kristínky prenieslo deti do bublinového sveta, v ktorom mohli chvíľku zavreté vo veľkej bubline i vytrvať.
Na koncertíku projektu Podľa Božej mapy sme deťom ale už aj ich rodičom prerozprávali, teda vlastne prespievali biblické príbehy autorskými pesničkami nášho tatina Romanka.
A tento posledný deň detského tábora v Liptovskom Petri sme ukončili mega bublinkovaním v záhrade pred kostolom s našimi originálnym megabublifukom.
 
 
 

Koncert

1 | 2 | 3 | 4 >>

Chemické pokusy

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Bubliny

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ďakujeme Pánu Bohu za milé chvíle strávené počas pár hodín medzi detičkami evanjelického zboru v Liptovskom Petre a sestre farárke so spolupracovníčkami za pozvanie. Radi sme boli a poslúžili.