detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Rim.kat. farnosť Stará Sásová

 
Píše evanjelista Matúš v 20 verši 18 kapitole. A tak to dozaista bolo aj počas stretnutia v záhrade katolíckej farnosti Stará Sásová. V rodinnom spoločenstve kresťanov počas teplého letného dňa sa niesla zvesť evanjelia formou piesní Podľa Božej mapy. 
 
Neskôr prišli na rad i bublinky, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou našich koncertíkov. A tak sa radovali malí i veľkí.
 

Hráme a spievame...

<< 1 | 2 | 3

Bublinkujeme...

1 | 2 | 3 >>