detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Sučany

Pod obraz, ktorý vyzerá takmer ako náš badínsky, s motívom žehnajúceho Krista a od rovnakého autora, J. B. Klemensa, áno práve tam, do kostola ECAV v Sučanoch sme tentokrát zašli Podľa Božej mapy. A zahrali sme, zaspievali, možno i pripomenuli niečo dôležité, čo je ukryté v našich piesňach. Tešíme sa z tejto milej príležitosti, výborného kresťanského publika, s ktorým sme spoločne mohli osláviť Božie meno a povzbudiť sa vo viere, radosťou dietok Božích. Takéto chvíle nám šepkajú, že táto naša cesta nie je snáď márna a že Božie veci sa dajú prinášať rozličnými spôsobmi. Aj piesňami, ale aj bublinkami, ktoré už pomaly tradične ako bonus prinášame tam, kde spievame. Lebo megabubbles sú krásne...a aj oni odkazujú na Božie dielo, fyzikálnych zákonov, krásu farieb atď. 

Koncertík...

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Bublinkovanie...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>