detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

...

<< 1 | 2 | 3 >>

Banská Bystrica, 26.6.2016

  • "Ráno prišlo k nám, na dvere zaklopalo...", tak spievame v jednej našej pesničke. Pre nás ráno v Banskej Bystrici prinieslo milú povinnosť služby, kázania, zvesti slova Božieho z kazateľne, kde bolo pripomenuté, akí vďační máme byť za Božie vedenie životom, školou, povinnosťami, za všetku starostlivosť, rodinu, kamarátov, učiteľov. 

  • Keď sa skončili bohoslužby, všetky prítomné deti sa mohli vyšantiť s mega bublinkami!  

  • Popoludní, po chutnom obede - guľášiku sme dostali príležitosť zvestovať radosť a Božie posolstvá piesňami. Zahrali sme všetky tie, ktoré máme radi, staršie i úplne nové, ale čo bolo veľmi zaujímavé, po prvý krát sme mali časť koncertu doprovod - kapelu Crossroads. Takto to všetko znelo ako z CD - Podľa Božej mapy! Bolo to pre nás veľmi fajn a verím, že aj pre účastníkov koncertu, publikum. Vďaka Bohu za milé chvíle, ktoré nás napĺňajú požehnaním tohto druhu služby zvestovania evanjelia. 

  • Fotografovi Róbertovi Karabínovi ďakujeme za dokumentáciu nášho koncertu a bublinkovania.