detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Noc kostolov v evanjelickom chráme v Lazovnej začala koncertom zoskupenia Podľa Božej mapy - Roman Dovala, Kristínka a Klárika Dovalové. Zaspievali a zahrali (gitara, kajon, husle, ukulele, klavír, perkusie) niekoľko autorských piesní nielen pre deti (Ovečka, Stonožka, Tŕňová koruna, Po rebríku do neba, Radujme sa, V modlitbách a iné...) Trošku neskôr sa k nim  pridal evanjelický spevokol z Badína - Joyfull voices (Vierka Kadlecová, Marian Koza, Evka Surkošová, Janko Petrocič, Miška Balážová, Terezka Paulisová (klavír, perkusie) a spoločne zaspievali piesne - Pokoj vám, Pánovi ruku podajme, Divadlo kríža, V Káne galilejskej...

Atmosféra nočného chrámu bola neopakovateľná, priežiarená hviezdami... :)

Ďakujeme že sme boli súčasťou tohto krásneho podujatia...

Viac si môžete prečítať na  bbonline.sk alebo neskôr na nockostolo.sk

Noc kostolov 2017 - Banská Bystrica

...

<< 1 | 2 | 3

foto L. Dovalová