detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Zvolen, 10.9.2016

Dni európskeho kultúrneho dedičstva priniesli aj pre nás príležitosť byť súčasťou celého tohto diania v meste Zvolen. Vďaka iniciatíve brata farára Jána Mojzsiza sme mohli zahrať pesničky nášho projektu Podľa Božej mapy, na krásnom zvolenskom námestí a potešiť tých, ktorí prišli špeciálne na koncert alebo len tak išli okolo a zastali, aby sa započúvali, čo to tu kto hrá. Naša krajina, naša kultúra, naše duchovno má kresťanskú pečať. Na to nesmieme zabúdať a preto aj kresťanské pesničky, aj tie naše odkazujú na vzácne spojenie viery a aktuálneho života každého človeka. Chceme, aby sme žili vierou, ale i piesňou, ktorá k viere patrí. " Vy ste soľ zeme...". Ďakujeme.