detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Otvorte sa večné brány

Veď prichádza Pán, veď prichádza Pán

Otvorte sa srdca brány

Veď prichádza Pán, veď prichádza Pán, Ježiš!

 

Ha-le-lu-ja! Haleluja! Slovo telom sa stalo...

Ha-le-lu-ja! Haleluja! Aby nás požehnalo...

 

Boh nám dáva požehnanie

V láske Synovej, v láske Synovej

Preč je zlo, smútok, sklamanie

V láske Synovej, v láske Synovej, Amen!

 

Ha-le-lu-ja! Haleluja! Slovo telom sa stalo...

Ha-le-lu-ja! Haleluja! Aby nás požehnalo...

 

Poďakujme Bohu, Pánu

Že miluje nás, že miluje nás

Z tej slávy, čo patrí Jemu

Pre každého má, narodený má, Ježiš!

 

 

Slovo telom sa stalo