detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

CD

Úryvok zo zamyslenia k piesni Modli sa: 

 „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené!“ Tieto slová nepovedal nikto iný ako náš Pán Ježiš Kristus. A ešte k tomu nás naučil aj modlitbu, ktorú poznáme pod menom Otčenáš, to je Modlitba Pánova. Pán Ježiš povedal, že sa modliť môžeme, ba musíme, že Pán Boh nám modlitbou otvára dvere k Jeho prítomnosti. Sám Pán Ježiš sa každý deň modlil a všetko vkladal do rúk svojho nebeského Otca.  Ja sa tiež modlievam od malička, už ako malý chlapec som vedel, že sa môžem Bohu prihovoriť. Prosil som Ho, ďakoval, ale i pýtal sa. Neviem si predstaviť život bez modlitby. Môžem predstúpiť pred Pána Boha, v tichosti či nahlas a otvoriť Mu svoje srdce a verím, že ma počuje."

Spevník MOŽNO ZAKÚPIŤ...

alebo mailom: dovala.roman@gmail.com
 

Spevník Podľa Božej mapy

Spevník Podľa Božej mapy

Pesničky a spevník nejako patria k sebe. Síce sa texty a akordy dajú naučiť a objaviť, ale zvyčajne je oveľa jednoduchšie, ak sa nemusíte trápiť a otvoríte spevník a hráte. Preto sme pripravili aj Spevník pesničiek z CD Podľa Božej mapy. Sú v ňom texty piesní, notový záznam, akordy pre gitarový doprovod a ešte niečo navyše...krátke zamyslenia, vysvetlenie obsahu textov piesní, ktoré si možno len tak prečítať alebo ho možno prečítať deťom alebo ho použiť ako motiváciu k výkladu biblickej témy na stretnutiach detí.