detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Podľa Božej mapy

Tŕňová koruna

hudba, text, gitara, spev: Roman Dovala

klavír: Kristína Dovalová

spev: Klára Dovalová

 

Tŕňová koruna na hlave nášho Pána.

Vždy, keď si spomeniem, srdiečko s vďakou sa skláňa.

On niesol trest za môj pokoj.

On bojoval ten veľký boj, môj Pán.

Tŕňová koruna