detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

text, hudba, spev: Roman Dovala

husle, spev: Klára Dovalová

rytmika, spev: Kristína Dovalová

V Káne galilejskej

Bola svadba dávno

Spievali si piesne

Tancovali Hodovali

Nedali si spánok

 

V Káne galilejskej

Pochybelo vína

Mária sa bojí

Tak to vraví Ježišovi

On ju napomína

 

V Káne galilejskej

Dozrel čas na zázrak

Pán Ježiš je s nimi

Voda nie je Vino zrelé

Môže sa podávať

 

Halelúja – Óde ADONAJ

Halelú – Ét šém ADONAJ

 

V Káne Galilejskej