detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

NAHRÁVKY PIESNÍ

Zmenené srdce

 

Je to pesnička, ktorá vznikla k téme o apoštolovi Pavlovi a jeho obrátení. Hovorí o tom, že Ježiš je Ten, kto mení srdce človeka, nedeje sa to automaticky, ten impulz vždy príde zhora, je to moc, ktorá nás zasahuje a robí náš život naozajstným životom. Tak aj z prenasledovateľa sa stal nasledovateľ, gram. správnejšie asi nasledovník. A aj z nás robí Pán ľudí lepších, láskyplnejších, slobodnejších od zlých vecí. Môžeme sa z toho radovať i Jemu ďakovať, mať optimizmus viery a cieľ! Spievajú ju deti z besiedky, máme ju v projekte PBM, ale zaradil som ju aj do repertoáru Joyfull voices. Joyfull voices ju spievali na Kvetoch jari, ale aj na seniorátnom stretnutí Zvol. seniorátu vo Zvolene. A ešte snáď bude príležitosť ponúknuť zvesť pesničky aj inokedy.

 

Text a hudba: Roman Dovala

Gitara: Roman Dovala

Spevokol Joyfull Voices

Zmenené srdce