detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Kaleidoskop - vEčný kvietok

Rozprávanie o Božej starostlivosti o všetky živé tvory, o vtáčikoch, ktoré Boh živí, o poľných ľaliách, ktoré sa obliekajú krajšie ako Šalamún a k tomu napomenutie, aby sme sa viac spoliehali na to, že Boh vie o tom, čo potrebujeme a dá nám to, akoby sme sa mali utrápiť starosťami.
"Hľadajte najpr kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné bude vám pridané", hovorí Ježiš a my sa na to musíme spoľahnúť, tomu veriť a tešiť sa, že ak dáme na prvé miesto v živote Pána Ježiša, naozaj ostatné veci prídu a nebudú nám chýbať. 
Skúsme to, tak dospelí ako aj deti, aby sme netúžili po všetkom a nechceli všetko, čo sa dá na svete získať, super oblečenie, super jedlo, super mobil...to sú len veci, ktoré nerobia život človeka krajším a požehnanejším. 
V kaleidoskope, ktorý sme si vyrobili, v zrkadielkach, na tej lúke plnej kvetov, hoci umelých, máme pripomienku Božej krásy vo svete, ale hlavne aj to, že my sami v Božej starostlivosti môžeme byť kvietkami, ktoré sú krásne a Bohom živené, obliekané, milované. 
Nuž, a to je asi všetko!